Use cases

Hur andra använder vårt kraftfulla API

Upptäck kreativa sätt att förenkla kommunikation, stärka säkerheten och skapa engagemang med vårt API. Från att skicka personliga SMS-meddelanden till att bygga komplexa autentiseringssystem.

Få SMS när någon loggar in på din server

Denna omedelbara notis ger en extra säkerhetsnivå genom att möjliggöra snabb upptäckt och åtgärd vid obehöriga inloggningar. Perfekt för IT-administratörer och företag som vill hålla en hög säkerhetsstandard för sina system

  • SMS