t-shirt curvy t-shirt straight

46elks T-shirtutmaning

Skicka ett SMS till 076 - 686 83 34 med “Tshirt” som avsändare och få en T-shirt!

Tshirt

Jag önskar en kurvig T-shirt i storlek L, tack

curl https://api.46elks.com/a1/sms \
 -u API_USERNAME:API_PASSWORD \
 -d to=+46766868334 \
 -d message="Jag önskar en kurvig T-shirt i storlek L, tack" \
 -d from=Tshirt
$sms = array(
 "to"   => "+46766868334",
 "message" => "Jag önskar en kurvig T-shirt i storlek L, tack",
 "from"  => "Tshirt"
);

$USER = "API_USERNAME";
$PASS = "API_PASSWORD";

$url = "https://api.46elks.com/a1/sms";
$auth = 'Authorization: Basic '.
base64_encode($USER.':'.$PASS)."\r\n".
"Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";

$context = stream_context_create(array(
 'http' => array(
  'method' => 'POST',
  'header' => $auth,
  'content' => http_build_query($sms),
  'timeout' => 10
)));

file_get_contents($url, false, $context);
import requests

requests.post('https://api.46elks.com/a1/sms',
 auth = ('API_USERNAME', 'API_PASSWORD'),
 data = {
  'to':   '+46766868334',
  'message': "Jag önskar en kurvig T-shirt i storlek L, tack",
  'from':  'Tshirt'
 }
)
const https = require('https')
const querystring = require('querystring')

const username = 'API-username'
const password = 'API-password'
const auth_str = username + ':' + password
const postFields = {
 to:   "+46766868334",
 message: "Jag önskar en kurvig T-shirt i storlek L, tack",
 from:  "Tshirt",
}

const key = new Buffer(auth_str).toString('base64')
const postData = querystring.stringify(postFields)

const options = {
 hostname: 'api.46elks.com',
 path:   '/a1/SMS',
 method:  'POST',
 headers: {
  'Authorization': 'Basic ' + key
 }
}

const callback = (response) => {
 var result = ''
 response.on('data', (chunk) => {
  result += chunk
 })

 response.on('end', () => {
  console.log(result)
 })
}

var request = https.request(options, callback)
request.write(postData)
request.end()
 1. Skapa ett konto hos 46elks.

 2. Plocka fram användarnamn och lösenord i kontrollpanelen.

 3. Skicka SMS:et  🚀

  I meddelandet skriver du om du vill ha en kurvig
  eller rak T-shirt samt vilken storlek du vill ha.

  Psst! Om du behöver hjälp så finns vi här för dig.

  Snart kommer din T-shirt på posten  👏🏼

T-shirtarna finns tillgängliga i storlekarna XS - 4XL.
Du kan välja mellan en kurvig eller en rak T-shirt.

t-shirt curvy t-shirt straight

Du kan också

Schemalägga SMS med Just Send

Med verktyget Just Send kan du schemalägga SMS. Du kan också skicka SMS till flera mottagare samtidigt.

Skicka SMS med Google Sheets

Vi har också en guide där du kan hitta användningsbara tips för hur du kan schemalägga SMS med Google Sheets

Du kan enkelt automatisera telefoni med 46elks.

Med bara några få rader kod kan du skicka och ta emot SMS och MMS.
Du kan också både ringa och ta emot telefonsamtal!  📞

Har du några frågor?
Kontakta oss på +4676-686 10 04 eller skicka ett mail till hej@46elks.com.