Integritetspolicy

Gäller från och med 2018-05-20.
Publicerad 2018-05-10.

Vi värnar om integriteten hos dig som kund och alla de ni kommunicerar med. 46elks är en registrerad elektronisk kommunikationstjänst i enlighet med Lagen om Elektronisk Kommunikation (2022:482).

Vilken data lagrar 46elks och varför?

Kunduppgifter

Vi lagrar de uppgifter ni angett vid kontoskapandet samt de kontaktuppgifter och upplysningar ni kompletterat ert konto med för att veta vem vi skall kontakta gällande de tjänster kontot nyttjar, för att uppfylla de juridiska krav på spårbarhet som krävs av rättsvårdande myndigheter, för att kunna fakturera er och för att kunna hålla reda på vilka verksamheter som använder vår tjänst.

Kortköp

Vid köp med kreditkort innehåller betalflödet tydlig information om vilken extern betaltjänst som du kan välja att genomföra ditt köp med och därmed förmedla dina kortuppgifter till. Vi lagrar vem som köpt, vad du köpt och hur betalningen skett men vi har ej tillgång till eller lagrar kortuppgifterna - dessa behandlas endast av betaltjänsten.

API-trafik

För att kunna fullfölja leveransen av den kommunikation som ni eller er applikation har beställt tar vi emot data ifrån ert system i enlighet med vår API-dokumentation och även data ifrån andra kommunikationsnät vad gäller inkommande trafik. När kommunikationen slutförts tas denna data bort och i den händelse kommunikationen ej slutförts, exempelvis om en callback för inkommande SMS ej kan genomföras framgångsrikt, tas datan bort efter maximalt 72 timmar. Någon bestående lagring av denna data sker ej utöver det som anges här på denna sida.

Trafikuppgifter

Vi lagrar trafikuppgifter i 60 dagar för att följa vårt åtagande som registrerad elektronisk kommunikationstjänst i enlighet med Lagen om Elektronisk Kommunikation och de föreskrifter som utfärdats av Post- och Telestyrelsen (PTS). Med trafikuppgifter menas information om vilket system som initierat kommunikationen, exempelvis IP-adress och user-agent, när kommunikationen skett, avsändare och mottagare samt trafikslag och hur lång tid kommunikationen pågått.

Felsökningsdata

Tillsammans med trafikuppgifterna lagras även ytterligare loggar om våra interna system för att kunna felsöka i de fall tjänsten inte fungerar som tänkt för en kund. Denna felsökningsdata (hotlogging) raderas automatiskt efter 14 dagar och krävs för att vi skall kunna säkerställa kvaliteten i vår tjänst.

Trafikhistorik

Som standard lagrar vi också din fullständiga trafikhistorik i 90 dagar åt dig och gör den tillgänglig via både API och dashboarden. Du kan själv välja hur många dagar historiken skall sparas eller helt stänga av lagring av trafikhistorik. Utförliga detaljer om vilken information som finns med i historiken hittar du i vår API-dokumentation.

Alla enskilda datapunkter i din trafikhistorik går att ta bort via både APIet och vår dashboard. Inställningar på telefonnummer, underkonton eller andra mer bestående resurser i tjänsten som kan vara namngivna, innehålla URLer eller är uppmärkta med taggar går närsomhelst att ändra och därmed rensa ifrån eventuella personuppgifter.

Månadsrapporter

Varje månad genereras en månadsrapport som innehåller en specifikation över ert nyttjande. Rapporterna ligger på ert konto och dessa går att ta bort närhelst ni önskar. Det går även att stänga av funktionen helt.

Statistik

Utöver detta för vi statistik för varje konto. Vi gör detta av två skäl: för att kunna visa dig som kund hur du använt tjänsten och därmed kunna erbjuda förslag till ett optimerat tjänstenyttjande så som minskade SMS-kostnader. Samt för att öka vår förståelse för hur tjänsten används så att vi över tiden kan tillhandahålla en bättre tjänst. De datapunkter vi lagrar innehåller i sig inga personuppgifter så som telefonnummer eller IP-adresser.

Missbruk

För att förhindra missbruk av tjänsten lagrar vi i enskilda fall även ytterligare uppgifter, så som IP-adresser, telefonnummer och meddelandeinnehåll, även rörande personer som inte har något konto eller annan relation till oss. Denna lagring görs enbart för att kunna förhindra missbruk.

Lagring av data sker inom EU.

Hur ofta kan ni uppdatera denna integritetspolicy?

Den här integritetspolicyn kan uppdateras vid behov. Vi informerar om förändringar genom att publicera den nya lydelsen på denna sida, dvs www.46elks.se/privacy-policy. Den nya lydelsen blir gällande 30 dagar efter att den publicerats. Innan den nya integritetspolicyn blivit gällande har du rätt att avvisa ändringarna och säga upp ditt konto utan extra kostnad eller hänsyn till eventuell uppsägningstid.

I de fall lydelsen skiljer sig mellan den svenska och engelska varianten av denna integritetspolicy är det den svenska lydelsen som gäller. Upplys oss gärna om ni hittar ett sådant översättningsfel.