Use cases

Få SMS när någon loggar in på din server

Denna omedelbara notis ger en extra säkerhetsnivå genom att möjliggöra snabb upptäckt och åtgärd vid obehöriga inloggningar. Perfekt för IT-administratörer och företag som vill hålla en hög säkerhetsstandard för sina system

Skicka ett SMS varje gång någon loggar in på din server. Denna omedelbara notis ger en extra säkerhetsnivå genom att möjliggöra snabb upptäckt och åtgärd vid obehöriga inloggningar. Perfekt för IT-administratörer och företag som vill hålla en hög säkerhetsstandard för sina system. Denna funktion är också idealisk för övervakning av ditt hemmalab, vilket ger dig lugn och ro genom att hålla dig informerad om alla inloggningar.

För att snabbt få detta på plats på skapar du först ett enkelt script som skickar ut SMSet. Exemplet nedan är det vi använder själva.

#!/usr/bin/python3

import requests

# Dina 46elks API-uppgifter
api_username = '###'
api_password = '###'

sms_recipient = '###'  # Numret som ska få notiserna
sms_sender = 'HomeLAB' # Eller ett godkänt telefonnummer

def send_sms_via_46elks():
  message = "Login detected on HomeLAB"
  response = requests.post('https://api.46elks.com/a1/SMS', auth=(api_username, api_password), data={
    'from': sms_sender,
    'to': sms_recipient,
    'message': message,
  })

  if response.status_code == 200:
    print("SMS skickat!")
  else:
    print(f"Misslyckades med att skicka SMS: {response.text}")

if __name__ == "__main__":
  send_sms_via_46elks()

Spara det till exempel som /usr/local/bin/login-notify.py.

Gör sedan skriptet exekverbart:

chmod +x /usr/local/bin/login-notify.py

Om du vill att skriptet ska köras för alla användare som loggar in, kan du lägga till kommandot i /etc/profile. Detta körs för alla användare som loggar in via en interaktiv shell-session.

Öppna /etc/profile i en textredigerare:

sudo nano /etc/profile

Lägg till följande rad:

/usr/local/bin/login-notify.py

Spara och stäng filen.

Klart! Nu kommer du få ett SMS varje gång någon loggar in på din server, förhoppningsvis gör det att du kan sova bättre om nätterna 🙂