Use cases

Förstärk säkerheten med SMS-baserad 2FA

Skicka en unik, engångsloginkod via SMS som en del av en tvåfaktorsautentiseringsprocess (2FA). En enkel, men kraftfull metod för att öka kontosäkerheten.

Att öka säkerheten på din webbplats eller app med SMS-baserad tvåfaktorsautentisering (2FA) är som att lägga ett extra lås på dörren. Och med 46elks API, är det inte bara säkert – det är också busenkelt.

Du kan använd 46elks API för att skicka ett SMS med en unik verifieringskod när någon loggar in på din tjänst. Användaren skriver in koden i appen eller på webbsidan och om koden stämmer, gratulerar! Användaren har klarat av tvåfaktorsautentiseringen och kan nu säkert logga in.

Kodexempel

Nedan följer ett kort kodexempel på hur en implementation kan se ut.

import requests

api_url = "https://api.46elks.com/a1/SMS"
api_username = "DIN_API_NYCKEL"
api_password = "DITT_API_LOSENORD"

def send_verification_sms(phone_number, code):
  message = f"Din verifieringskod är: {code}"
  response = requests.post(api_url, auth=(api_username, api_password), data={
    'from': '2FA Verify', # Anpassa avsändarnamnet
    'to': phone_number,
    'message': message
  })
  return response.json()

# Exempelanvändning:
phone_number = "+46701234567"
code = "123456" # Generera en unik kod på servern
send_verification_sms(phone_number, code)