SMS API

Integrera SMS-funktionalitet snabbt och enkelt i din applikation

Wave that adds styling to the top of the 46elks website Wave that adds extra styling to the top of the 46elks website

Vad är ett SMS API?

Den generella beskrivningen av ett API kan vi förklara som ett gemensamt språk mellan två olika system för att de ska kunna kommunicera och utbyta data med varandra.

Om vi specifikt pratar om ett SMS API kan vi säga att det är språket mellan ditt system och en SMS-tjänst. SMS API:et är vägen in till en SMS gateway som i sin tur möjliggör utskick av SMS.

Skillnaden mellan att använda ett SMS API jämfört med att skicka SMS från din egen mobiltelefon är att du kan skicka meddelanden från nästan vilken enhet som helst. Du kan sitta vid din dator, använda din server, eller skicka SMS från din smarta pryl - allt utan att behöva involvera en mobiltelefon.

Varför ska jag använda ett SMS API?

Med ett SMS API kan du snabbt och enkelt integrera SMS-funktionalitet i din applikation utan att behöva förstå alla tekniska delar kring de protokoll, operatörskopplingar, avtal, lagar m.m. som krävs för att skicka ett SMS.

Du får även fullständig kontroll över dina meddelanden när du själv kan bestämma när och varifrån meddelandena ska skickas. Detta ger dig stor flexibilitet och frihet att anpassa dina tjänster till dina specifika behov och din målgrupp.

Här är några exempel på vad du kan göra med ett SMS API:

 • Automatiseringar: Du kan automatisera stora och små utskick som skulle ta dig oändligt med tid om du hade gjort det manuellt från din telefon.

 • Verifieringar: Du kan erbjuda dina kunder tvåfaktorsautentisering (2FA) genom att skicka unika engångskoder via SMS.

 • Bekräftelse och påminnelser: Du kan skicka påminnelser och bekräftelser till dina kunder för tidsbokningar oavsett om du är läkare, restaurangägare eller frisör.

 • Övervakning och larm: Du kan ta emot larm- eller övervakningsmeddelanden från enheter och system. Detta kan inkludera information om systemfel eller andra problem som behöver lösas omedelbart.

 • Underhåll: Du kan ta emot underhållsrelaterade förfrågningar från dina kunder. Detta kan inkludera att rapportera problem med en produkt eller tjänst, schemaläggning av service och mycket mer.

Hur fungerar ett SMS API?

Ett SMS API fungerar som en mellanhand mellan din applikation och en SMS gateway-leverantör. Genom att använda ett SMS API kan din applikation skicka SMS och ta emot SMS utan att behöva ha en egen koppling till mobilnätet.

För att använda ett SMS API behöver du först integrera API:et i din applikation. Detta innebär att du lägger till kod som tillåter din applikation att skicka och ta emot SMS via API:et.

När du har integrerat SMS API:et i din applikation kan du skicka SMS genom att skicka en förfrågan (request) till API:et som sedan skickar SMS:et vidare till en SMS gateway-leverantör. SMS gateway-leverantören tar hand om att leverera SMS:et till mottagaren.

För att ta emot SMS använder du ett s.k. "webhook" i din applikation som lyssnar på inkommande SMS och tar hand om att bearbeta dem.

Hur skickar jag SMS med ett API?

Med några enkla steg kan du skicka SMS med 46elks:

 1. Skapa ett konto på 46elks.

 2. Hämta dina API-nycklar.

 3. Kopiera kodsnutten nedan och byt ut <api_username> och <api_password> till dina API-nycklar. Ändra även +46700000000 till ditt eget telefonnummer.

  
   
 4. Klistra in kodsnutten i din terminal och tryck enter. Du borde nu ha fått ett SMS till din telefon 👏🏼

Har du inte cURL installerat? – Det är lugnt. Vi har kodexempel på flera olika programmeringsspråk. Här är guider för C#, node.js, PHP, Python och Ruby.

Mer information om hur du skickar SMS finns i dokumentationen

Hur tar jag emot SMS med ett SMS API?

Att ta emot SMS med 46elks är minst lika enkelt som att skicka ett SMS. Nedan visas ett exempel med PHP:

 1. Följande kodsnutt lyssnar på inkommande anrop (inkommande SMS). Lägg koden på din server under t.ex /sms.

  
   
 2. Skaffa ett virtuellt nummer som folk kan SMS:a till.

 3. Konfigurera SMS URL (webhook) för ditt virtuella nummer genom att sätt den till http://din-domän.se/sms.

Klart! När någon SMS:ar till ditt virtuella nummer kommer ditt script kunna göra vad du vill med det mottagna meddelandet, och avsändaren kommer sedan få ett SMS tillbaka med texten "Thank you for your message!".

Mer information om hur du tar emot SMS finns i dokumentationen.

Vill du ha hjälp?

Kontakta vår support så hjälper vi dig att komma igång och svarar på dina frågor 😃.