Kom igång

För att kunna använda vårt SMS API behöver du följande:

 1. Ett konto på 46elks.
 2. Dina API-uppgifter.

Skriv din C#-kod

Nu är det dags att skriva din C#-kod. Sammanfattningsvis ska din kod kunna göra följande:

Du kan utgå ifrån detta kodexempel:


  

Och här är ett exempel på en projektfil (testad i .NET Core 5.0):


  

För att kunna skicka ett SMS behöver du byta ut följande i koden till dina egna uppgifter:

Tips för formatering av SMS-parametrar

Det mest grundläggande API-anropet för att skicka ett SMS innehåller tre stycken parametrar: to, from och message.

 • to måste vara ett telefonnummer formaterat enligt E.164.
  Exempel: +46766861004.

 • from måste vara antingen ett E.164-formaterat telefonnummer eller en enkel sträng. Strängen kallas ofta för "Text sender ID" eller "alphanumeric sender ID".
  Exempel: +46766861004, ElkCo

 • message är själva innehållet i SMS:et och kan bestå av siffror, bokstäver och andra tecken. Du kan till och med skicka emojis.
  Exempel: Hur bra är den här guiden, 👌🏽 or 👎🏽 ?

Är du ny på .NET Core?

Här är några extra fingervisningar ifall du är ny till .NET Core.

 1. Ladda ner och installera .NET Core.

 2. Öppna din terminal och kör nedanstående kommandon. Dessa kommandon skapar nödvändiga programfler och lägger till externa paket.

  
    
 3. Använd din favoriteditor för att byta ut hela innehållet i filen Program.cs mot koden från kodexemplet.

 4. Redigera message, to, from och API-authentiseringen (<YOUR USERNAME> och <YOUR PASSWORD>).

 5. Nu kan du köra din kod. Om du använder terminalen kommer det se ut ungefär så här:

  
    
 6. Om koden kördes utan problem, kan du förvänta dig ett resultat som liknar detta:

  
    
 7. Du ska nu ha fått ett SMS. Bra jobbat!

Nästa steg

Du har just skickat ett textmeddelande med en textavsändare (dvs. inte från ett telefonnummer). Genom att göra detta kan du använda SMS för att bl.a. påminna kunder om bokningar och skicka bekräftelser på nya beställningar.

Att skicka ett SMS är det enklaste sättet att komma igång med 46elks och det finns mycket mer att utforska. Till exempel kan du ta emot SMS, automatiskt svara på inkommande SMS eller hantera röstsamtal. Vi har fler C#-exempel på GitHub.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi gillar att prata med våra användare!