Kom igång

För att kunna använda vårt SMS API behöver du följande:

 1. Ett konto hos 46elks.
 2. Tillgång till dina API-uppgifter.

Skriv din kod i Node.js

Nu ska vi bygga vårt enkla script för att kunna skicka ett SMS, och det hela bygger på att göra ett HTTP-anrop.

Node.js har olika bibliotek för att göra ett HTTP-anrop och nedan visar vi hur du gör det med "querystring" och "requests". Välj det som passar bäst.

Node.js querystring library

Här är ett exemepl på hur du kan skicka ett SMS med querystring-biblioteket


  
Node.js requests library

Här är ett exemepl på hur du kan skicka ett SMS med requests-biblioteket


  

För att kunna skicka ett SMS behöver du byta ut följande till dina egna uppgifter:

Tips för formatering av SMS-parametrar

Det mest grundläggande API-anropet för att skicka ett SMS innehåller tre stycken parametrar: to, from och message.

 • to måste vara ett telefonnummer formaterat enligt E.164.
  Exempel: +46766861004.

 • from måste vara antingen ett E.164-formaterat telefonnummer eller en enkel sträng. Strängen kallas ofta för "Text sender ID" eller "alphanumeric sender ID".
  Exempel: +46766861004, ElkCo

 • message är själva innehållet i SMS:et och kan bestå av siffror, bokstäver och andra tecken. Du kan till och med skicka emojis.
  Exempel: Hur bra är den här guiden, 👌🏽 or 👎🏽 ?

Skicka ett SMS

Nu kan du köra din kod för att skicka ett SMS. Om du använder terminalen kommer det se ut ungefär så här:


  

Om koden kunde köras korrekt kommer du se något liknande resultat i terminalen:


  

Du ska nu ha fått ett SMS till din telefon. Bra jobbat!

Nästa steg

Du har just skickat ett textmeddelande med en textavsändare (dvs. inte från ett telefonnummer). Genom att göra detta kan du använda SMS för att bl.a. påminna kunder om bokningar och skicka bekräftelser på nya beställningar.

Att skicka ett SMS är det enklaste sättet att komma igång med 46elks och det finns mycket mer att utforska. Till exempel kan du ta emot SMS, automatiskt svara på inkommande SMS eller hantera röstsamtal. Vi har fler exempel för Node.js på GitHub.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi gillar att prata med våra användare!