Kom igång

För att kunna använda vårt SMS API behöver du följande:

 1. Ett konto hos 46elks.
 2. Tillgång till dina API-uppgifter.

Skriva din kod i PHP

Nu ska vi skriva koden som ska skicka SMS:et. Koden behöver kunna göra följande:

Det finns flera sätt att implementera detta med PHP. Här ett exempel som inte kräver något tredjepartsbibliotek:


  

För att kunna skicka ett SMS behöver du byta ut följande i koden till dina egna uppgifter:

Nu när du har lagt in din egna uppgifter i koden så kan du köra scriptet. Fick du ett SMS till din telefon? - Grattis 🥳

Tips för formatering av SMS-parametrar

Det mest grundläggande API-anropet för att skicka ett SMS innehåller tre stycken parametrar: to, from och message.

 • to måste vara ett telefonnummer formaterat enligt E.164.
  Exempel: +46766861004.

 • from måste vara antingen ett E.164-formaterat telefonnummer eller en enkel sträng. Strängen kallas ofta för "Text sender ID" eller "alphanumeric sender ID".
  Exempel: +46766861004, ElkCo

 • message är själva innehållet i SMS:et och kan bestå av siffror, bokstäver och andra tecken. Du kan till och med skicka emojis.
  Exempel: Hur bra är den här guiden, 👌🏽 or 👎🏽 ?

Nästa steg

Du har just skickat ett textmeddelande med en textavsändare (dvs. inte från ett telefonnummer). Genom att göra detta kan du använda SMS för att bl.a. påminna kunder om bokningar och skicka bekräftelser på nya beställningar.

Att skicka ett SMS är det enklaste sättet att komma igång med 46elks och det finns mycket mer att utforska. Till exempel kan du ta emot SMS, automatiskt svara på inkommande SMS eller hantera röstsamtal. Vi har många fler exempel för PHP på GitHub.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi gillar att prata med våra användare!