Kom igång

För att ta emot samtal med 46elks behöver du:

 1. Ett konto på 46elks
 2. Ett virtuellt telefonnummer

Detta vill vi uppnå

 1. Alla inkommande samtal kommer in via ett och samma telefonnummer
 2. Samtalet kopplas sedan vidare till en lista med nummer
 3. Den som svarar först får samtalet

Format

När någon ringer till ditt virtuella nummer kommer vårt API titta i en parameter som vi kallar för voice_start.

Denna parameter innehåller instruktioner från dig som utvecklare, som talar om vad API:et ska göra. Instruktionerna kan antingen anges i form av en webhook (en URL till ett webbaserat script) eller som en JSON-formaterad sträng.

För att instruera API:et att vidarekoppla ett samtal kommer vi använda en s.k. call action som heter connect. I denna kommer du få ange de nummer som samtalet ska kopplas vidare till. Numren bör vara formaterade enligt E.164, t.ex. +46766860001 istället för 0766860001.

Bygg din applikation

Nu är det dags att konfigurera voice_start. Vi ska börja med att ange en JSON-formaterad sträng och därefter sen bygger vi en webhook.

Att konfigurera voice_start är enkelt och vi har en kort guide för hur du gör det. Ha gärna guiden öppen i en egen flik så att du snabbt kan referera till den om du behöver vägledning.

JSON

 1. Ange följande JSON-sträng i voice_start med hjälp av guiden och byt ut alla telefonnummer till de personer du vill ringa upp. Du kan ange hur många nummer du vill och minst ett nummer krävs.

  
    
 2. Ring ditt virtuella nummer och se vem som svarar först.

Vägledning om det inte skulle fungera

Det finns vissa begränsningar när du anger en JSON-sträng direkt i voice_start. För mer komplexa lösningar behöver du bygga din applikation med separata script och därför ska vi nu bygga en enkel webhook.

Webhook

En webbhook är (som nämnt tidigare) en URL till ett webbaserat script som returnerar en JSON-sträng med instruktioner till API:et (jämfört med att ange JSON-strängen direkt i voice_start som i föregående exempel).

För att bygga en webhook behöver du:

 1. En server där du kan köra din kod ifrån (t.ex. ett webhotell)
 2. Ett domännamn (t.ex. din-hemsida.se)

I kommande exempel kommer vi använda domänen yourapp.example. Byt ut den domänen till din egna domän.

Så här bygger du din webhook:

 1. Skapa en ny fil som du döper till connect.php

 2. Ange följande kod i din fil:

  
    

  Vi bygger denna webhook med PHP. Principen är dock densamma om du vill använda ett annat programmeringsspråk.

 3. Ladda upp filen på din serven så att den är nåbar via http://yourapp.example/connect.php

 4. Ange URL:en http://yourapp.example/connect.php i voice-start (URL:en ska ersätta den JSON-sträng du angav tidigare)

 5. Ring ditt virtuella nummer och se vem som svarar först

Scriptet du just byggde genererar exakt samma JSON-sträng som i tidigare exempel. Fördelen med denna webhook är att du nu enkelt kan bygga vidare på din applikation. Vill du att något ytterligare ska hända efter att du vidarekopplat samtalet? - Inga problem. Ange parametern next följt av ytterligare instruktioner i form av en ny webhook. Exempel:


Det är viktigt att din webhook svarar med en HTTP status mellan 200-204. Om statuskoden utelämnas kommer samtalet flaggas som misslyckat. I scriptet ovan är det http_response_code(200) som specificerar statuskoden.

Mer om detta hittar du i dokumentationen.

Call Actions

Förutom connect som är grundläggande för vidarekoppling av samtal, kan du använda ytterligare call actions för att bygga vidare på din applikation. Här är några förslag:

Pris

Vi debiterar dig för utgående samtal per påbörjat minut. Exempel:

Inkommande samtal till ditt virtuella nummer kostar bara när du vidarekopplar samtalet via connect (vilket vi har gjort i denna guide). De vidarekopplade samtalen kommer debiteras som vanliga utgående samtal.

Se vår prislista för mer info.

Behöver du hjälp?

Vår support är alltid öppen för dig och vi hjälper dig gärna.