Vad är en SMS URL?

En SMS URL är instruktioner till API:et vid inkommande text meddelanden.

Det fungerar på så sätt att när någon skickar ett SMS till ditt virtuella nummer kommer vårt API titta i en parameter som vi kallar för sms_url.

Denna parameter innehåller instruktioner från dig som utvecklare, som talar om vad API:et ska göra. Instruktionerna kan antingen anges i form av en webhook (en URL till ett webbaserat script) eller som en JSON-formaterad sträng.

Exempel på hur det kan se ut:

Kom igång

För att konfigurera sms_url behöver du:

  1. Logga in på ditt konto (eller skapa ett konto).
  2. Klicka på numbers i menyn.
  3. Klicka på edit bredvid ditt virtuella nummer i listan.
  4. Klicka på input fältet bredvid sms_url och ange en URL eller en JSON-sträng.
  5. Klicka på save changes under fältet sms_url.

Nu är ditt nummer redo att ta emot samtal. Mer om hur du konfigurerar ett virtuellt telefonnummer finns i dokumentationen.

Behöver du hjälp?

Vår support är alltid öppen för dig och vi hjälper dig gärna om du har frågor och funderingar.