Utvecklarvänligt SMS- och telefoni-API.

Från ett hjälpsamt företag i Uppsala.

Kul att du hittade hit!

Vad roligt att du lyssnar på Kodsnack - det gör vi med!

Här hittar du några förslag på vad du kan göra med vårt API
och koden för att skicka ditt första sms. 👏🏽

Kodsnack

Hej kodsnacklyssnare! Du får 200kr när du skapar konto hos 46elks via länken på den här sidan.

curl https://api.46elks.com/a1/sms \
 -u API_USERNAME:API_PASSWORD \
 -d to=+46766861004 \
 -d message="Hej kodsnacklyssnare! Du får 200kr när du skapar konto hos 46elks via länken på den här sidan." \
 -d from=Kodsnack
$sms = array(
 "to"   => "+46766861004",
 "message" => "Hej kodsnacklyssnare! Du får 200kr när du skapar konto hos 46elks via länken på den här sidan.",
 "from"  => "Kodsnack"
);

$USER = "API_USERNAME";
$PASS = "API_PASSWORD";

$url = "https://api.46elks.com/a1/sms";
$auth = 'Authorization: Basic '.
base64_encode($USER.':'.$PASS)."\r\n".
"Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";

$context = stream_context_create(array(
 'http' => array(
  'method' => 'POST',
  'header' => $auth,
  'content' => http_build_query($sms),
  'timeout' => 10
)));

file_get_contents($url, false, $context);
import requests

requests.post('https://api.46elks.com/a1/sms',
 auth = ('API_USERNAME', 'API_PASSWORD'),
 data = {
  'to':   '+46766861004',
  'message': "Hej kodsnacklyssnare! Du får 200kr när du skapar konto hos 46elks via länken på den här sidan.",
  'from':  'Kodsnack'
 }
)
const https = require('https')
const querystring = require('querystring')

const username = 'API-username'
const password = 'API-password'
const auth_str = username + ':' + password
const postFields = {
 to:   "+46766861004",
 message: "Hej kodsnacklyssnare! Du får 200kr när du skapar konto hos 46elks via länken på den här sidan.",
 from:  "Kodsnack",
}

const key = new Buffer(auth_str).toString('base64')
const postData = querystring.stringify(postFields)

const options = {
 hostname: 'api.46elks.com',
 path:   '/a1/SMS',
 method:  'POST',
 headers: {
  'Authorization': 'Basic ' + key
 }
}

const callback = (response) => {
 var result = ''
 response.on('data', (chunk) => {
  result += chunk
 })

 response.on('end', () => {
  console.log(result)
 })
}

var request = https.request(options, callback)
request.write(postData)
request.end()

Nyfiken på att prova?

Skapa ditt API-konto själv och kom igång direkt.

Skapa ett konto

Som kodsnack-lyssnare får du 200kr att leka med ✌🏽

Är du en av de 20 första som registrerar sig får du även ett svenskt mobilnummer som du kan
använda för att ta emot SMS och telefonsamtal gratis i 3 år.

Träffa älgarna 👋🏽

Tisdagen den 15:e december, kl: 12.10, välkomnar vi dig att spendera lunchen med oss. Häng med oss utvecklare på 46elks, få reda på mer om vårt API - vi kör ett live demo och du är välkommen att ställa frågor.

Vill du vara med?  Anmäl dig genom att maila anna@46elks.com.

Så, vad kan du göra?

SMS

Telefonsamtal

Virtuella nummer

Interagera med externa system

Detta och mycket mer är möjligt med 46elks!

Du hittar gott om kodexempel på Github 🚀

Kanske vill du dyka in i vår dokumentation.


Frågor?
Hör gärna av dig till hej@46elks.com eller ring oss på 076-686 10 04.

Till den 15e! 👋🏽