Utvecklarvänligt SMS- och telefoni-API.

Från ett hjälpsamt företag i Uppsala

Odlingen

🍓 Jordgubbarna fryser

curl https://api.46elks.com/a1/sms \
 -u API_USERNAME:API_PASSWORD \
 -d to=+46766861004 \
 -d message="🍓 Jordgubbarna fryser" \
 -d from=Odlingen
$sms = array(
 "to"   => "+46766861004",
 "message" => "🍓 Jordgubbarna fryser",
 "from"  => "Odlingen"
);

$USER = "API_USERNAME";
$PASS = "API_PASSWORD";

$url = "https://api.46elks.com/a1/sms";
$auth = 'Authorization: Basic '.
base64_encode($USER.':'.$PASS)."\r\n".
"Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";

$context = stream_context_create(array(
 'http' => array(
  'method' => 'POST',
  'header' => $auth,
  'content' => http_build_query($sms),
  'timeout' => 10
)));

file_get_contents($url, false, $context);
import requests

requests.post('https://api.46elks.com/a1/sms',
 auth = ('API_USERNAME', 'API_PASSWORD'),
 data = {
  'to':   '+46766861004',
  'message': "🍓 Jordgubbarna fryser",
  'from':  'Odlingen'
 }
)
const https = require('https')
const querystring = require('querystring')

const username = 'API-username'
const password = 'API-password'
const auth_str = username + ':' + password
const postFields = {
 to:   "+46766861004",
 message: "🍓 Jordgubbarna fryser",
 from:  "Odlingen",
}

const key = new Buffer(auth_str).toString('base64')
const postData = querystring.stringify(postFields)

const options = {
 hostname: 'api.46elks.com',
 path:   '/a1/SMS',
 method:  'POST',
 headers: {
  'Authorization': 'Basic ' + key
 }
}

const callback = (response) => {
 var result = ''
 response.on('data', (chunk) => {
  result += chunk
 })

 response.on('end', () => {
  console.log(result)
 })
}

var request = https.request(options, callback)
request.write(postData)
request.end()

Nyfiken på att prova?

Skapa ditt API-konto själv och kom igång direkt.

Skapa ett konto